Česta pitanja

Šta ako nađem nezbrinutu životinju?

Kontaktirati sklonište na broj telefona: 069/550-564 ili call centar komunalne policije grada Bara na broj telefona: 060/000-800.

Kako mogu donirati i pomoći životinjama?

Sa zadovoljstvom prihvatamo svaku dobronamjernu pomoć. Za dodatne informacije kontaktirajte upravu skloništa.

Kako prijaviti zlostavljanje životinja na ulici?

Kontaktirati komunalnu policiju ili najbližu policijsku stanicu.

Kako udomiti životinju iz skloništa?

Za sve informacije o udomljavanju kontaktirati upravu skloništa za napuštene životinje.

Šta ako nađem nezbrinutu životinju?

Kontaktirati sklonište na broj telefona: 069/550-564 ili call centar komunalne policije grada Bara na broj telefona: 060/000-800.

Kako mogu donirati i pomoći životinjama?

Sa zadovoljstvom prihvatamo svaku dobronamjernu pomoć. Za dodatne informacije kontaktirajte upravu skloništa.

Kako prijaviti zlostavljanje životinja na ulici?

Kontaktirati komunalnu policiju ili najbližu policijsku stanicu.

Kako udomiti životinju iz skloništa?

Za sve informacije o udomljavanju kontaktirati upravu skloništa za napuštene životinje.