Misija

Skloniti što veći broj napuštenih životinja sa ulica po principu „prihvati- izliječi-steriliši-evidentiraj-udomi“.
Edukacija građana o odgovornom ponašanju prema životinjama. Cilj edukacije je razvijanje svijesti i empatije prema svakom živom biću, a posebno prema životinjama. Naši zadaci su:
- Omogućiti djeci siguran, neposredan susret sa životinjama.
- Naučiti gradjane kako da brinu o životinjama
- Razviti empatiju prema životinjama i samim tim na taj način sprečiti nasilje.
- Razviti svijest o zdravlju ljudi i životinja.
Promocija udomljavanja što veceg broja životinja.
Pospješivanje saradnje sa NVO organizacijama i volonterima.