O nama

Sklonište za napuštene životinje grada Bara smješteno je na Kufinu i posluje pod opštinskim preduzećem Lovstvo d.o.o čija je primarna djelatnost uzgoj, zaštita i selektivni lov divljači. Do skloništa možete doći iz centra grada Bara krećući se jadranskom cestom u pravcu Budve.
Kapaciteti skloništa su 10 boksova za pse u kojima se može smjestiti 80 pasa i 1 boks za mačke sa kapacitetom od 20 mačaka. U sklopu skloništa posluje veterinarska ambulanta sa najsavremenijom opremom.