Volontiranje u skloništu

Ukoliko ne možete udomiti ljubimca a volite životinje možete posjetiti naše sklonište u vremenu predviđenom za to i iskoristiti vrijeme na našoj zelenoj površini družeći se i raditi na socijalizaciji životinja.
Kontaktirajte upravu za informacije o terminima.