Završen savremeni objekat za azil na Kufinu, prvi psi i mačke u skloništu s proljeća

Završen savremeni objekat za azil na Kufinu, prvi psi i mačke u skloništu s proljeća

Prva faza Skloništa za napuštene životinje, jednog od najsavremenijih objekata ove vrste u Crnoj Gori,  je završena.  Azilom će upravljati opštinsko preduzeće Lovstvo doo. Slijedi  opremanje objekta i  stavljanje u funkciju, za što su sredstva predviđena Budžetom Opštine Bar za 2023. godine. Prema najavama, prvi psi i mačke bi mogli biti zbrinuti u ovom azilu s proljeća, a prije toga na preduzeću Lovstvo je da angažuje stručnu radnu snagu, prevashodno veterinare koji će odgovorno raditi u Skloništu za napuštene životinje po principu humanog odnosa koje preporučuje Svjetska organizacija za zaštitu životinja „Uhvati, izliječi, steriliši i pusti.“

-Vjerujem da u narednih tri do četiri mjeseca možemo staviti u punu funkciju Skloništa za napuštene životinje, kazao je danas predsjednik opštine Bar Dušan Raičević nakon što je saradnicima obišao objekat na Kufinu.

-Ko čeka taj i dočeka. Sklonište za napuštene životinje projektovano je za kapacitet do 100 pasa, a poseban dio smještajnih kapaciteta opredijeljen je za mačke. Projekat je u skladu sa svim standardima koje je neophodno inkorporirati u samu realizaciju projekta. Ispoštovana je svaka zakonska odredba koja definiše ovu oblast, kazao je Raičević uz podsjećanje da se  sredinom aprila  počelo sa radovima.

Duži niz godina rješavala se  ova problematiku zbrinjavanja životinja na adekvatan način.

Prema najavama prvi psi i mačke bi mogli biti zbrinuti  u ovom azilu s proljeća

-U komunikaciji i razgovoru sa građanima zajedničkI smo nastojali da nađemo adekvatnu lokaciju. Nakon više godina lutanja, odnosno odbijanja građana da se ovakav objekat gradi na nekim drugim lokalitetima koje smo predlagali, kroz skupštinsku odluku definisali smo da je najbolja lokacija u Kufinu, jer je izolovana, udaljena od naseljenih mjesta, a infrastrukturno dobro opremljena, kazao je Raičević dodajući da je „nemjerljiva  participacija nevladinog sektora u samoj realizaciji ovog projekta, na čemu im se posebno zahvaljujem, uz očekivanje da će jednak doprinos davati i kada dođe do otvaranja skloništa“.

Raičević je kazao da se u narednim danima očekuje  usvajanje Budžeta za 2023. godinu, kojim  su planirana sredstva za funkcionisanje skloništa i nabavku nedostajuće opreme, posebno medicinske.

-Trenutno razmatramo sve što su potrebe osnovne za funkcionisanje sistema, svjesni da je potrebno unaprijediti i nabaviti opremu samog „Lovstva“, obezbijediti radnu snagu koja će stručno i odgovorno rukovoditi ovim objektom, a to će nam biti možda i najveći izazov. Veterinari su nam prijeko potrebni, ali sve ovo u narednoj fazi treba da se jasno definište i shodno tome da se planiraju sredstva, zaključio je Raičević.

Direktor preduzeća Lovstvo doo Marko Brnjada potvrđuje da je Bar  jedina opština u kojoj azilom upravlja „Lovstvo“, ali, prema njegovim riječima „ to nije neprirodno“

Azil ima posebne bokseve za mačke

-Ovo će biti izazov i sigurno ne lak posao. Objekat je odrađen po svim standardima, možda i jedini u državi koji je urađen po pravilnicima i zakonu. Prvenstveno ono što uvijek napominjem, a što javnost treba da zna, azil nije rješenje, azil je sredstvo u rešavanju problema. Pomoć od građana će svakako biti najbitnija stepenica koju treba da pređemo. U azilu će životinje biti obrađene veterinarski, očišene od parazita, vakcinisane, čipovane i sterilisane. Nakon oporavka, nadamo se da će biti što više udomitelja, a za one za koje ne bude takvog rješenja, biće vraćene na mjesto sa kojeg su uzete, objasnio je Brnjada ističući da se mora podići svijest kod građana da se životinje ne smju držati na način na koji je to ustaljeno.

-Kapacitet azila zavisi od veličine životinja, sve pravilnike ćemo ispoštovati, pa će biti realizovana i dodatna edukacija zaposlenih.  U jednom momentu, moći će da bude oko 69, 70 pasa i 10-20 mačaka, kazao je Brnjada uz napomenu da će  u narednom periodu i Komunalna policija, prema odlukama koje imamo, pregledati pse sa čitačima čipova pa će se vidjeti da li vlasnici pasa sve obaveze izvršavaju.

Glavni inžinjer u firmi Basketing arhitekta Ivana Dobrković radila je projektnu dokumentaciju

-Sa zadovoljstvom konstatujem da je objekat projektovan prema najsavremenijim svjetskim standardima. Zadovoljstvo nam je bilo da budemo dio tima, u pitanju je jedna ozbiljna ustanova koja će se nadam riješiti problem koji postoji u gradu, kazala je Dobrković.

Na pitanje Primorskog portala kako je riješeno vodosnabdijevanje Skloništa za napuštene životinje na Kufinu, Dobrković je navela „Pošto ovdje nemamo vodovodnu mrežu, ali ni atmosfersku kanalizaciju, pristupili smo izradi rezervoara za vodu koji će se zavisno od potrebe se puniti na 5 do 7 dana“.

-To je bilo jedino rješenje. Uradili smo i bunar, koji je u prostoru za izučavanje pasa, i ima funkciju sakupljanja kišnice,koja će se kasnije koristiti za zalivanje i pranje trotoara. To su bili neophodni troškovi, atmosfersku vodu iskoristili smo na najbolji mogući način,objasnila je Dobrković.

Sklonište za životinje na Kufinu po savremenim standardima, prva faza investicije 540.000 eura

Vrijednost investicije je 540.000 eura. Azil se nalazi na prostoru od oko 6.000 m2, od čega je iskorišteno 2.500 m2, a svi boksovi su orjentisani  prema unutrašnjem dvorištu. Upravna zgrada je locirana u dva bloka, kancalarije za administraciju i  ambulante , odvojeni su boksovi za zdrave pse, a jedan je namjenjen za njegu bolesnih životinja.  Takođe, planirano je ozelenjavanje slobodnih vanjskih površina.

Izvor: Primorski.me